E- Dönüşüm

E- Arşiv Fatura

V.5.2. e-Arşiv Faturanın Düzenlenmesi ve İletilmesi

Bu Tebliğ kapsamında e-Arşiv Fatura uygulaması yoluyla elektronik ortamda oluşturulan faturanın, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan alıcısına talebi doğrultusunda kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir.

Elektronik ortamda oluşturulan e-Arşiv Faturanın kâğıt ortamında teslimi halinde baskı işlemi mükellefin kendisi tarafından yapılabilir.İsteyen mükellefler baskı işini anlaşmalı matbaa işletmelerine veya özel entegratörlere de yaptırabilir. Bu durumda anlaşmalı matbaa işletmeleri veya özel entegratörler tarafından Başkanlığa herhangi bir bildirim yapılmaz.

Kanunun faturanın nizamına ilişkin hükümlerine göre faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunması mecburidir. Bu hükme göre, vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması zorunlu olmakla beraber, faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, düzenleme tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip basım sırasında fatura üzerine yazdırılmak suretiyle faturanın (hazır imzalı olarak) düzenlenebilmesi de mümkündür.

e-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında düzenlenen belgelerde, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının saat ve dakika olarak gösterilmesi zorunludur.

e-Arşiv Fatura uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri ya da vergi mükellefi olmayanlar adına uygulama kapsamında elektronik ortamda e-Arşiv Fatura düzenleme, alıcının talebi doğrultusunda elektronik (ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan e-Fatura format ve standardını veya Başkanlıktan alınacak izne uygun diğer bir formatı kullanmak ve söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla) veya kağıt ortamda gönderme ve oluşturulan e- Arşiv Faturaları elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.

 

Elektronik ortamda iletim (internet dâhil olmak üzere her türlü elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla) durumunda e-Arşiv Faturanın ayrıca kâğıda basılmasına gerek yoktur. Diğer taraftan sevk irsaliyesi, irsaliye yerine geçen; e-Arşiv Fatura kâğıt çıktısı ya da ÖKC’den üretilen fatura bilgi fişinin sevk sırasında malın yanında bulunması zorunludur.

Alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen e-Arşiv Fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi, malın teslimi anında düzenlenmesi, kâğıt çıktısına “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından ıslak imza veya hazır imzalı olarak ayrıca imzalanması zorunludur.

EPDK’dan alman dağıtım veya tedarik lisansları ile doğal gaz ve elektrik dağıtım ve satış faaliyetinde bulunanlar ile 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca Mİ ve M2 yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmeleri ile Başkanlıktan yazılı izin alan mükelleflerin, e-Arşiv Faturaların düzenlenmesinde ve müşterilere kağıt ortamda tesliminde, el terminallerini de kullanılabilmeleri mümkün bulunmaktadır. El terminalleri aracılığıyla verilecek e-Belgelerin kâğıt çıktılarında matbu belge kullanılabileceği gibi standartları 27/12/1996 tarihli ve 22860 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No:52)’in 5 inci bölümünde belirtilen termal kağıtlar da kullanılabilecektir. Bahse konu mükellefler, matbu/termal kağıtta yer alan bilgilerle elektronik ortamda oluşturdukları faturalarda yer alan bilgilerin aynı olması koşuluyla sayaç mahallinde el terminalleri ile fatura düzenleyebilir ve kağıt çıktısını el terminali aracılığıyla iletebilir.

ÖKC’ler üzerinden gerçekleştirilen ve e-Arşiv Fatura ile belgelendirilen perakende mal satışları ile hizmet ifalarında, 3100 sayılı Kanun ve 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426) kapsamında yapılan düzenlemelere uygun olarak ÖKC Terden (yeni nesil dâhil) düzenlenecek bilgi fişi, satış anında düzenlenmek ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanmak şartıyla sevk irsaliyesi yerine geçer.
Başkanlık gerek görmesi halinde bu bölüm hükmünün uygulamasında sektör ve mükellef grupları itibarıyla özel izin verebilir, e-Arşiv Fatura formatmda ve faturanın alıcısına teslim yöntemlerinde değişiklik yapabilir.

Satış işlemleri tüm satış faturasının oluşturulduğu kısımdır. Cari seçtikten sonra üzerinde tıklayarak satışa başlanabilir veya direk satış ekranında iken önce cari seçerek satışa başlanabilir. Satış esnasında ana gruba göre ürünler filtrelenebilir okucu veya kamera yardımıyla barkod okutulabilir aynı zamanda stok kodundan veya ürün isminden manuel olarak da arama yapabilirsiniz. Satış esnasında müşteriye ait farklı adreste depo veya şubeler varsa onlar seçilerek ilerlenebilir. Müşteriye ait tanımlı iskontolar veya fiyatlar varsa o fiyatlara göre sistem çalışır. İstenirse yetkiye bağlı olarak iskonto yapılabilir veya fiyat değiştirilebilir.

Hazırlanan evrak yedeklenmediği sürece veya arka taraftaki entegre programa gönderilmediği sürece üzerinde değişiklik yapılabilir, yazdırılabilir.

Kullanıcı Görüşleri

Ceki Kohen

"Kullanımı en kolay market muhasebe programı. Çamlıca Barkod ile iletişim kurarak her türlü desteği alabilirsiniz."

“Samet Eroğlu

"Uygulama içireği, tasarım ve raporlama kolayli herseyiyle mükemmel..."

Cem İrken

"Herşey gayet iyi düşünülmüş. Kullanım kolaylaştırılmış. Cari hesap veya kasa gibi bütün detayları görebiliyoruz. Yapanlara teşekkür ederim."

“Şeref Seyen”

"3-4 gündür denemeler yapıyorum, ihtiyacımı karsilayacagini düşünüyorum. Kullandikca ihtiyac duyacağım hususlarda destek alabilir ve geri bildirimlerimiz ile gelismesine arti olacak fikirlerimiz değerlendirilir ise harika olur."

“Sibel Çelik”

"Super. Olumsuz yorumlara inat harikasiniz:) başarılarınizin devamini diliyorum ellerinize sağlık."

“Veysel Karadağ”

"Çok detaylı ve başarılı Çok hızlı çalışıyor. Tebrikler"

Çalışma Saatleri

Pazartesi – Cumartesi
09:15am – 18:30pm
09:15pm – 17:45pm

Pazar

Bize Ulaşın

Herhangi bir sorunuz varsa bize bildirin!

11 + 6 =