Satış yapmak mı Daha zor Pazarlama Yapmak mı?

Bir şirketin üretimini veya dağıtımını yaptığı ürünleri müşterilerine arz edebilmenin tek yolu satıştan geçmektedir.
Satış karşılığı çok eski yıllara dayanırken ilk yıllarda Agora (Pazar yerleri) kurularak insanlar ürettikleri ürünleri müşterilerine burada arz etmekte ilk yıllarda ürün takası şeklinde gerçekleşen bu ticaret paranın bulunmasıyla satışa dönmeye başlamıştır.
Üretimin hızlanması şehirleşmenin gelişmesi ile birlikte üretilen ürünlerin uzak mesafelerden şehirlere nakil süresi gibi farklı etkenler üretim prosodürlerinin değişmesine yol açmış ürün ömrünü uzatmak ve dayanıklılığı sağlamak için farklı yöntemler uygulanmaya başlamıştır. Ürün ömrünün uzaması satış şeklini değiştirerek yanına pazarlama mevhumunu da getirmiştir.
Pazarlama ile satış arasında ilk bakışta fark yok gibi görünse de birisi uzun vadeli ve sabırla yapılması gereken bir iş iken diğeri daha kolay ve talebe göre anında satışı doğuran daha kolay bir iştir.
Burada satışın kolay olduğunu söylemeye çalıştığımı düşüneceksiniz ama satış bana göre pazarlamaya göre daha kolaydır. Yoksa satış ta kendi içinde pazarlama gerektiren başlı başına dünyanın en zor işlerinden birisidir.

Satış Neden Zor?

Satış Pazar yerinde müşteri ayağınıza gelip bir şeyler almak istediğinde kolay gibi görünse de burada bile müşterinize yeterli hizmeti vermek; ürün özelliklerini anlatmak zorundasınız. Her zaman fiyat rekabetini oluşturmak ve yeterli bir kaliteyi yakalamak işin olmazsa olmazı. Müşteri eğer doğru ürünü alamazsa ikinci üçüncü alışverişlerinde sizi tercih etmeyecektir.
Peki Pazar yeri değil de aracınıza malı yüklediniz müşteri müşteri dolaşarak satış yapmaya yani pazarlama karışık satış yamaya çalışıyorsunuz.

Sıcak Satış

Sıcak satış programı olarak adlandırılan bu sistem depoda sabah araç yükleme işlemi ile başlar. Araç yükleme işlemi el terminali üzerine kurulan el terminali yazılımı ile barkod okutularak hatasız bir şekilde yapılır. Ayını işlemin tersi gün sonunda el terminali ile barkod okutularak araç boşaltılır ve günlük sayım yapılmış olur. Araç yükleme bu işin başıdır. Günlük çizilen rut planına göre müşteri ziyareti başlar. Rut planı izlenecek rota anlamında kullanılmaktadır. El terminali programı kullanıcı isteğine göre rut dahilinde veya rut haricinde müşteri ziyaretine izin verir. İlk müşteriye ulaşıldığında iyi bir satış yapılırsa satıcı moralmen çok yükselir ve gün içi diğer satışları buna göre daha pozitif etkilenir. Bunun tam tersi de günü negatif olarak etkiler. Bundan dolayı satıcılar iyi sipariş aldığı firmaları ilk ziyaret etmek isterler.
Müşteri ziyareti el terminali programı üzerinden müşteri açılışı ile başlar. Siparişler alındıktan sonra e-fatura mükelleflerine e-fatura evrakı düzenlenirken e-fatura mükellefi olmayan firmalar için e-arşiv fatura düzenlenir. Eğer çok şubeli bir firmaya hizmet veriliyorsa ve günlük ürünlerin satışı yapılıyorsa (süt, yoğurt, tavuk, ekmek gibi) daha çok e-irsaliye düzenlenir. E-irsaliyeler haftalık olarak e-fatura evrakına veya e-arşiv fatura evrakına dönüştürülür.

Kaynak : https://www.workgroup.com.tr/sicak-satis-programi.html

Müşteri ziyaretleri sırasında satış yapılamamışsa neden yapılamadığına dair kapama işlemi yapılır. Satışa istinaden kredi kartı ile nakit olarak veya çek olarak tahsilat işlemi yapılır ve mobil printer üzerinden tahsilat makbuzu düzenlenir.
Belirli bir rut planına göre yapılan müşteri ziyaretleri el terminali programı ile kontrol edilir. Bu ziyaretlerde kullanılan araçların bakım zamanları, kilometre takibi, araç muayene zamanı takibi el terminali programı ile yapılarak arka tarafta yöneticiye raporlanır.
Sıcak satış soğuk satışa göre daha zor bir operasyondur. Bu operasyonu sizlere başka bir makalede anlatmaya çalışacağım. Ama yukarıda anlattığım gibi satışı sıcak satış olarak nitelerken pazarlamayı soğuk satış olarak niteleyebiliriz.